ر ادامه تشرح قطعات پکیج در این مقاله به صورت مفصل به تشریح قطعات مدار رادیاتور و شیرپرکن می پردازیم و هریک ازقطعات را به صورت کامل توضبح خواهیم داد

مدار رادیاتور و شیرپرکن

رادیاتور و شیرپرکن

یک از قطعات پکیج رادیاتور است که به طور کلی، رادیاتور یک مبدل حرارتی است که برای انتقال انرژی حرارتی از یک محیط به محیطی دیگر برای ایجاد سرما و گرما استفاده می شود.

رادیاتور از طریق فرآیند انتقال حرارت به نام همرفت کار می کنند. هنگامی که آب در رادیاتور گرم می شود، هوای اطراف نیز از طریق همرفت گرم می شود و این هوای گرم با عث گرم شدن اتاق می شود.

این قطعه معمولاً از طریق لوله‌ها به سیستم گرمایش مرکزی متصل می‌شوند و آب گرم از طریق این لوله‌ها جریان می‌یابد .

با استفاده از شیرپرکن می توان آب پکیج را زیاد کرد و در واقع از این شیر به عنوان شیر آب پکیج هم می توان نام برد.

قطعات پکیج – مدارآب رادیاتور و شیرپرکن

1-شیر سه راهه موتوری – مداررادیاتور و شیرپرکن

شیر سه راهه موتوری پکیج چیست؟

شیر سه طرفه یا شیر موتوری و یا شیر سه راهه پکیج دیواری وظیفه باز و بسته کردن مسیر جریان آب گرم مصرفی و شوفاژ را در پکیج بر عهده دارد. شیر سه راهه پکیج دیواری دارای یک ورودی اصلی است که به مکش پمپ وصل می شود و دارای دو خروجی فرعی است که به مسیر آب گرم مصرفی (مبدل ثانویه) و رادیاتور (مدار سیستم گرمایشی) وصل می گردد.

كاربرد يا وظيفه

باز و بسته کردن مسیرعبور آب گرمایش بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه

محل نصب

در بعضی از پکیج ها در کنار پمپ روی بلوک برگشت و دربعضی دیگر روی بلوک رفت قرار دارد.

شكل ظاهری

شیر سه راهه موتوری پکیج چیست؟

2- مبدل اصلی(پکیج های دومبدله) – مداررادیاتور و شیرپرکن

منظور از مبدل اصلی و ثانویه در پکیج چیست؟

یکی دیگر از قطعات پکیج است که،  نقشی کلیدی در عملکرد پکیج ها داشته و هر گونه بروز مشکلی در آن ها کارکرد پکیج را تحت تاثیر قرار می دهد. در واقع این مبدل است که در آن آب ورودی به درون پکیج گرم شده و آب گرم فراهم می شود. اما در خصوص مبدل های به کار رفته در مدل های مختلف پکیج، نکته حائز اهمیت انواع مبدل هایی است که در این دستگاه ها مشاهده می شود.

مبدل اصلی(پکیج های دومبدله) پکیج چیست؟

پکبج دو مبدله دارای دو نوع مبدل اصلی و صفحه ای می باشد. و برای تامین گرمایش محیط از مبدل اصلی استفاده می گردد . در حالت زمستانی پمپ دستگاه فعال بوده و با گردش آب در مبدل اصلی گرمایش تامین می گردد. حال زمانی که مصرف کننده درخواست آبگرم مصرفی را دارد پمپ دستگاه مجددا فعال شده و با گردش آب شهر در مبدل صفحه ای ثانویه آبگرم مصرفی را تامین می کند . مبدل ثانویه به این گونه کار می کند که با قرار گیری آب سرد مصرفی در مجاور آبگرمی که توسط مبدل اصلی ایجاد شده آبگرم مصرفی را تحویل می دهد

كاربرد يا وظيفه

گرمای حاصل از احتراق رابه سیستم منتقل می کند

محل نصب

بالای محفظه احتراق وتشکیل شعله قرار دارد

شكل ظاهری

مبدل اصلی(پکیج های دومبدله)

3- مبدل دو منظوره (پکیج های تک مبدله) – مداررادیاتور و شیرپرکن

مبدل دو منظوره (پکیج های تک مبدله) پکیج چیست؟

در پکیح‌های تک مبدله همانطور که از نامشان پیداست، تنها یک مبدل وجود دارد. این مبدل در واقع آب مصرفی و گرمایش را از طریق تماس مستقیم با شعله تامین می‌نماید و آب را گرم می‌کند. در واقع آبی که با دمای مورد نظر از پکیج خارج می‌شود، توسط مبدل که از زیر با شعله در تماس است گرم شده و وارد رادیاتور می‌شود تا محیط را گرم کند، همچنین آب گرم بهداشتی را تامین می‌نماید. به مبدل پکیج‌های تک مبدل، مبدل دو منظور گفته می‌شود. در این پکیج‌ها هنگامی که مصرف کننده شیر آب گرم را باز می‌کند، آب سرد شهری وارد مبدل اصلی دو منظوره می‌شود. در تماس مستقیم با شعله آب گرم شده و وارد لوله آبگرم می‌شود. در این پکیج‌ها هنگامی که مصرف کننده پکیج را در حالت زمستانی قرار می‌دهد، شیر سه طرفه مسیر حرکت را به سمت رادیاتور می‌برد. در این صورت پمپ جهت گردش آب در رادیاتور و مبدل فعال می‌شود.

كاربرد يا وظيفه

وظیفه آن درپکیج گرم کردن آب گرم مصرفی و آب گرمایی است

محل نصب

بالای محفظه احتراق وتشکیل شعله قرار دارد

شكل ظاهری

4- شیرپرکن – مداررادیاتور و شیرپرکن

شیرپرکن پکیج چیست؟

به قطعه‌ای که در مسیر ورودی پکیج قرار گرفته است و وظیفه آبگیری سیستم در زمان راه‌اندازی آن و تنظیم فشار آب به مدار رادیاتور را بر عهده دارد، شیر پرکن پکیج می‌گویند. این قطعه ما بین قسمت ورودی آب پکیج و لوله آب ساختمان قرار دارد، که می توان در زمانی که آب پکیج کم است، از آن برای پر کردن آب پکیج استفاه کرد.

كاربرد يا وظيفه

تامین آب گرمایشی

محل نصب

در بلوک برگشت بین محل اتصال شیلنگ آب سرد و برگشت گرمایی یا دربلوک رفت زیرپکیج

شكل ظاهری

شیرپرکن

5- شیراطمینان – مداررادیاتور و شیرپرکن

شیراطمینان پکیج چیست؟

شیر اطمینان پکیج یکی از قطعات حساس و اصلی در تمامی پکیج­های دیواری و زمینی می‌باشد که به دلیل حساسیتی که نسبت به تغییرات فشار و دما از خود نشان می‌دهد، موجب تنظیم فشار در مدار اولیه پکیج (مدار گرمایش) و حفظ و کنترل آن در کمتر از 3 بار می‌شود. به همین علت نام دیگر شیر اطمینان پکیج، شیر 3 بار می‌باشد

كاربرد يا وظيفه

بارسیدن فشارآب مدارگرمایشی به بیش از 3 بار ، شیرباز شده و با خارج کردن آب از مدارگرمایش فشار را کاهش می دهد

محل نصب

عموما در بلوک رفت می باشد

شكل ظاهری

شیراطمینان

6- فشار سنج مانومتر – مدار رادیاتور و شیرپرکن

فشار سنج مانومتر پکیج چیست؟

مانومتر پکیج قطعه ای که بمنظور نمایش فشار آب داخل سیستم شوفاژ داخل پکیج استفاده میشود. این قطعه معمولا گرد می باشد و دارای یک عقربه جهت نمایش فشار می باشد. مانومتر ها معمولا صفحه بزرگ یا صفحه کوچک هستند و روی پنل کنترل پکیج شوفاژ قرار میگیرند.

كاربرد يا وظيفه

کنترل فشار سیستم

محل نصب

لوله آن به مسیر برگست از رادیاتور ودر قسمت زیرپمپ وصل می شود

شكل ظاهری

فشارسنج یا مانومتر

7- پمپ – مدار رادیاتور و شیرپرکن 

پمپ پکیج چیست؟

پمپ پکیج به عنوان یکی از قطعات پکیج گرمایشی می باشد که وظیفه آن به گردش درآوردن آب در یک چرخه یا سیکل بسته جهت گرمایش محیط می باشد. به دلیل کم یاب بودن قطعات پمپ پکیج، این قطعه نسبت به سایر قطعات گران تر است

كاربرد يا وظيفه

گردش آب مدار گرمایشی

محل نصب

دربلوک برگشت

شكل ظاهری

پمپ پکیج

8- شیرهواگیری اتوماتیک – مدار رادیاتور و شیرپرکن

شیرهواگیری اتوماتیک پکیج چیست؟

شیر هواگیری جهت تخلیه هوای محبوسشده درون خطوط لوله استفاده می شود. شیر هواگیری پکیج بر روی پمپ نصب میشود و نام های دیگر این قطعه اتو ونت یا ایرونت می‌باشد که ، به صورت خودکار هوای داخل مدار و مخصوصا پمپ سیرکوله را تخلیه میکند.

كاربرد يا وظيفه

خروج هوای سیستم بسته از طریق شیر

محل نصب

برروی پمپ

شكل ظاهری

شیرهواگیری پکیج

9- مخزن انبساط – مداررادیاتور و شیرپرکن

منبع انبساط پکیج چیست؟

منبع انبساط در پکیج دیواری در دستگاه های گرمایشی وظیفه ی جبران کردن فشار آب کم را داشته و هم چنین با کم کردن فشار آب گرم که به علت زیاد شدن حجم آب ایجاد می شود، از ترکیدن و آسیب دیدن پکیج جلوگیری می کند.

كاربرد يا وظيفه

ثابت نگه داشتن فشار مدار گرمایش در مقابل افزایش حجم آب مدار گرمایش

محل نصب

معمولا در پشت پکیج و بعد از پمپ در مدارگرمایش

شكل ظاهری

مخزن انبساط پکیج

10- شیر کنارگذر – مدار رادیاتور و شیرپرکن

شیر کنارگذر پکیج چیست؟

شیرکنار گذر خودکار نام قطعه ای است که مثل یک شیر یک طرفه عمل می‌کند و کاربرد آن در پکیج دیواری به این صورت است که مدار رفت را به برگشت متصل می‌کند و با توجه به خاصیت یک طرفه بودن آن مانع از برگشت آب می‌شود.

كاربرد يا وظيفه

در صورت بالا بودن فشار در مدار گرمایش رادیاتور باعث گردش آب در مدار داخلی دستگاه میگردد تا به پمپ و مبدل دستگاه آسیبی وارد نشود.

محل نصب

ایجاد حداقل جریان ممکن را در مبدل اصلی برقرار میکند( 350 لیتر بر ساعت)

شكل ظاهری

شیرکنار گذر یابای پس
1 :بازدید روزانه174 :بازدید کل
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
trackback
آشنایی با قطعات پکیج دیواری - تاسیسات سادین
1 سال قبل

[…] 1- قطعات رادیاتور و شیرپرکن […]