کد خطای پکیج بوتان | تمام مدل ها

مدل پکیج مورد نظر خورد را انتخاب کنید و اگر پکیج مورد نظر یافت نشد به صفحه راهنمای جامع کد خطای پکیج های مختلف مراجعه کنید

اپتیما ، کالدا ونزیا
مدل ورونا
پرلا پرو
بنسر پرو
روما
بیتا و پارما
پاویا
کالدا ریلو
نوابنسره
سی وی CV424s
BN324i
کد خطاهای پکیج بوتان

خطای پکیج بوتان مدل اپتیما ، پکیج کالدا ونزیا

کد خطاعلت

سبز ثابت مدل اپتیما و کالدا

روشن بودن مشعل یا برنر دستگاه پکیج

چراغ سبز چشمک زن 1 ثانه روشن 5 ثانیه خاموش مدل اپتیما و کالدا

دستگاه دستوری دریافت نمی کند و درحالت آماده به کار است

چراغ سبز چشمک زن ۰/۵ ثانیه روشن و ۰/۵ ثانیه خاموش مدل اپتیما و کالدا

 • اشکال در پرشر آب (تا ده دقیقه) و سپس چراغ قرمز ثابت میشود
 • اشکال در پرشر دود ( تا ده دقیقه) و سپس چراغ قرمز ثابت میگردد
 • در حالت زمستانه وقتی آب به دمای تعیین شده میرسد
 • قطع بودن ترموستات اتاقی در حالت زمستانه

چراغ سبز چشمک زن سریع مدل اپتیما و کالدا

گریپاژ پمپ، کمبود آب، خرابی NTC، خرابی برد و …

چراغ قرمز ثابت مدل اپتیما و کالدا

 • NTC گرمایش قطع است
 • عدم تشکیل شعله
 • ترموستات دود قطع است در پکیج های بدون (فن)
 • خرابی برد الکترونیک
 • ایراد در کلید حداقل فشار

قرمز چشمک زن 0.5 ثانیه – 0.5 ثانیه مدل اپتیما و کالدا

ایراد در NTC گرمایشی

چراغ زرد چشمک زن مدل اپتیما و کالدا

حالت حد اکثر توان گرمایشی دستگاه پکیج فعال است

چراغ زرد ثابت مدل اپتیما و کالدا

NTC مصرفی ایراد دارد

همه خطاهای پکیج بوتان مدل ورونا – Verona

کد خطاعلت

E01 پکیج بوتان مدل ورونا

وجود اشکال در روشن شدن مشعل پس از طی
شدن پروسه جرقه زنی
رفع اشکال
دسته انتخاب وضعیت 2 را در حالت قطع موقت/ راه اندازی مجدد قرار دهید نمایشگر عبارت RES را نشان می شدهد سپس با توجه به فصل آن را در یکی از وضعیتهای تابستانی یا زمستانی
بگذارید

E02 پکیج بوتان مدل ورونا

عمل نمودن کلید حرارتی در اثر بالا رفتن بیش از حد دمای اب مدار گرمایش یا قطعی در کابل
متصل به آن
رفع اشکال
دسته انتخاب وضعیت 2 را در حالت قطع موقت / راه اندازی مجدد قرار دهید نمایشگر عبارت
RES را نشان میدهد سپس با توجه به فصل آن را در یکی از وضعیتهای تابستانی یا زمستانی
بگذارید

E03 پکیج بوتان مدل ورونا

عمل نمودن کلید حرارتی کلاهک تعدیل
رفع اشکال
دسته انتخاب وضعیت را در حالت قطع موقت / راه اندازی مجدد قرار میدهیم نمایشگر عبارت RES را نشان میدهد سپس با توجه به فصل آن را در یکی از وضعیتهای تابستانی و زمستانی بگذارید پس از 20 دقیقه میتوانید از دستگاه استفاده نمایید
مي توان با قطع و وصل کلید برق در زمان کوتاه ریست نمود

قفل موقت E04 پکیج بوتان مدل ورونا

گریپاژ پمپ، کمبود آب، خرابی NTC، خرابی برد و …

قفل دائم E04 پکیج بوتان مدل ورونا

پایین بودن فشار آب مدار گرمایش : برای حل ارور E04 پکیج ورونا باید فشار بار پکیج را تا ۱٫۵ افزایش داد. و کلید حداقل فشار را چک کرد.

E06 پکیج بوتان مدل ورونا

خرابی سنسور آب گرم مصرفی

E07 پکیج بوتان مدل ورونا

خرابی سنسور دمای مدار گرمایش یا قطعی سیم آن

E09 پکیج بوتان مدل ورونا

عدم گردش مدار اب
رفع اشکال
منتظر شروع به کار مجدد دستگاه بمانید

E11 پکیج بوتان مدل ورونا

پارازیت شعله مربوط به امواج مغناطیسی
اطراف محصول

E12 پکیج بوتان مدل ورونا

قطعی سیم مدولاتور شیر گاز

E28 پکیج بوتان مدل ورونا

تکرار متوالی یک خطا بیش از 5 بار
رفع اشکال
برق اصلی دستگاه را قطع و وصل نمایید

E37 پکیج بوتان مدل ورونا

پایین بود ولتاژ برق ورودی

E40 پکیج بوتان مدل ورونا

فرکانس نامناسب برق ورودی

E41 پکیج بوتان مدل ورونا

خاموش شدن مشعل بیش از 6 مرتبه متوالی

E42 پکیج بوتان مدل ورونا

گیر کردن دکمه ها

E43 پکیج بوتان مدل ورونا

عدم ارتباط با کنترل از راه دور

E44 پکیج بوتان مدل ورونا

طی شدن زمان لازم برای باز بودن شیر گاز جهت
تشکیل شعله

E64 پکیج بوتان مدل ورونا

از کالیبره خارج شدن شیر گاز به هنگام تعویض برد

E72 پکیج بوتان مدل ورونا

دهای مدار گرمایش کافی نیست عدم واکنش NTC به دما در 30 ثانیه در حالیکه دستگاه روشن است

E80 پکیج بوتان مدل ورونا

خطای نرم افزاری

E81 پکیج بوتان مدل ورونا

مشکل احتراق (تشخيص مسدود بودن خروجی
دود یا ورودی هوا در زمان روشن شدن محصول )

E82 پکیج بوتان مدل ورونا

قفل بخاطر احتراق ناقص مداوم
رفع اشکال
بررسی خروجی دود و احتراق

E83 پکیج بوتان مدل ورونا

 

اخطار به دلیل احتراق نامناسب

E84 پکیج بوتان مدل ورونا

 

مشكل احتراق با کم کردن ظرفیت دستگاه به کار
خود ادامه می دهد

E98 پکیج بوتان مدل ورونا

اشکال نرم افزاری در وضعیت راه اندازی

E99 پکیج بوتان مدل ورونا

خطای عمومی (بررسی و تعویض برد )

E888 پکیج بوتان مدل ورونا

درجه حرارت بالا بررسی اشکال خرابی NTC
یکی از اشکالات متداول این مدل ارور e82 است
که دلیل ان قفل بخاطر احتراق ناقص مداوم پس از چند مرتبه بروز خطای (e83) می نحوه رفع عیب بررسی خروجی دود و احتراق

کد خطای پکیج بوتان مدل پرلا پرو – Perla Pro 24RSI

کد خطاعلت

E01 پکیج بوتان مدل پرلا پرو

عدم تشکیل شعله

E02 پکیج بوتان مدل پرلا پرو

عمل کردن ترموستات حد

E03 پکیج بوتانمدل پرلا پرو

فعال شدن پرشر دود ، مجموعه فن، ترموستات دود

E04 پکیج بوتان مدل پرلا پرو

کمبود فشار آب مدار گرمایش

E06 پکیج بوتان مدل پرلا پرو

NTC آب گرم مصرفی قطع است

E07 پکیج بوتان مدل پرلا پرو

NTC آب گرمایش قطع است

E11 پکیج بوتان مدل پرلا پرو

وجود شعله قبل از فرمان برد

E12 پکیج بوتان مدل پرلا پرو

قطعی سیم مدولاتور شیر گاز

adj پکیج بوتان مدل پرلا پرو

تنظيم الكتريكى حداقل و حداکثر دمای گرمایش

E28 پکیج بوتان مدل پرلا پرو

تکرار متوالی یک خطا بیش تر از ۵ بار . پیشنهاد میشود برق دستگاه را قطع و سپس وصل کنید اما در صورت تکرار مجدد این ارور حتما با سرویس کار تماس بگیرید

کد خطای پکیج بوتان مدل بنسره پرو BENESSERE PRO

کد خطاعلت

AL10 پکیج بوتان مدل بنسره پرو

عدم تشکیل شعله(شیرگاز، جرقه زنی،حسگر شعله)

AL11 پکیج بوتان مدل بنسره پرو

روشن شدن مشعل بدون ارسال فرمان از برد

انفجاری روشن شدن پکیج دیواری

مشکل عمده انفجاری روشن شدن در پکیج عدم کار صحیح در سیستم جرقه زنی می باشد.

AL20 پکیج بوتان مدل بنسره پرو

قطعی خرابی یا عمل کردن ntc گرمایشی

AL21 پکیج بوتان مدل بنسره پرو

 

خرابی یا قطع سنسور روی مشعل

سنسور روی مشعل شامل سنسور تشخیص شعله و جرقه زن می باشد.لیست خطاهای پکیج بوتان مدل بنسره

AL22 پکیج بوتان مدل بنسره پرو

قطعی خرابی یا عمل کردن ترموستات دود

AL30 پکیج بوتان مدل بنسره پرو

خرابی فن و کلید ایمنی دود بعد از یک دقیقه

مسیر خروجی دود بسته شده است یا قطعات عملکرد درستی ندارند.

AL31 پکیج بوتان مدل بنسره پرو

خرابی فن و کلید ایمنی دود قبل از یک دقیقه

مسیر خروجی دود بسته شده است.

AL40 پکیج بوتان مدل بنسره پرو

پایین بودن فشار آب بیشتر از یک دقیقه

منبع انبساط سوراخ شده است یا فشار ورودی آب کم است.

AL41 پکیج بوتان مدل بنسره پرو

پایین بودن فشار آب کمتر از یک دقیقه

منبع انبساط سوراخ شده است یا فشار ورودی آب کم است.

AL42 پکیج بوتان مدل بنسره پرو

خرابی ترنسد یوسر فشار آب

سنسور تشخیص آب خراب شده است.

AL51 تا AL59 پکیج بوتان مدل بنسره پرو

خرابی برد کنترل

تمامی برنامه ها را به حالت پیشفرض برگردانید دستگاه را ریستارت کنید.

مجموعه سیم ها را به طور دقیق چک کنید.

اتصالات را چک کنید.

مرحله جرقه زنی دستگاه را چک کنید.

AL60 پکیج بوتان مدل بنسره پرو

خرابی NTC آب گرم مصرفی

AL71 پکیج بوتان مدل بنسره پرو

 

خرابی NTC مدار گرمایش

AL77 پکیج بوتان مدل بنسره پرو

 

خرابی NTC گرمایش از کف

سنسور گرمایشی از سیستم گرمایش از کف مشگل دارد

J0 پکیج بوتان مدل بنسره پرو

 

خرابی برد کنترل

کابل ارتباطی برد کنترل و نمایشگر پکیج چک شود

J1 پکیج بوتان مدل بنسره پرو

 

قرار گرفتن شوفاژ در حالت کنترلی (پس از 1
دقیقه)

کد خطای پکیج بوتان مدل روما roma

کد خطاعلت

A01 پکیج بوتان مدل روما roma

حس نکردن شعله توسط حسگر

A02 پکیج بوتان مدل روما roma

ترموستات حد عمل کرده است

A03 پکیج بوتان مدل روما roma

پرشر دود عمل نموده است

A04 پکیج بوتان مدل روما roma

اشکال در پرشر آب

A05 پکیج بوتان مدل روما roma

خرابی برد

A06 پکیج بوتان مدل روما roma

NTC آب گرم مصرف

A07 پکیج بوتان مدل روما roma

NTC مدار گرمایش

A11 پکیج بوتان مدل روما roma

حسگر قبل از فرمان برد عمل کرده

ADJ پکیج بوتان مدل روما roma

تنظيم الكتريكى حد اقل وحد اکثر دمای گرمایش

چشمک زن زمستانه / تابستانه با باز شدن آب

چشمک زن زمستانه تابستانه با باز شدن آب :

اشکال در پرشر دود تا ۱۰ دقیقه

چشمک زن زمستانه تابستانه :

اشکال در پرشر آب تا ۱۰ دقیقه

کد خطای پکیج بوتان مدل بیتا و پارما Parma24RSI & Bita24

کد خطا

علت

چراغ قرمز 0.5 ثانیه روشن 0.5 ثانیه خاموش
چراغ سبز خاموش 
وضعیت قفل:دائم
مدل بیتا و پارما

فعال شدن ntc گرمایشی یا قطع ارتباط آن با برد

چراغ قرمز ثابت روشن
چراغ سبز خاموش
وضعیت قفل: دائم
مدل بیتا و پارما

کم بودن فشار آب مدار گرمایش
خطای پرشر هوا
عدم تشکیل شعله طی پروسه جرقه زنی

چراغ قرمز : 0.2 ثانیه روشن 0.2 ثانیه خاموش
چراغ سبز خاموش
وضعیت قفل: موقت
مدل بیتا و پارما

اشکال در ntc مدار گرمایشی

چراغ قرمز : خاموش
چراغ سبز :
0.5 ثانيه روشن 0.5 ثانیه خاموش
وضعیت قفل:موقت
مدل بیتا و پارما

وصل بودن مدار پرشر سوئیچ هوا قبل از روشن شدن فن یا قطع شدن آن حین روشن بودن فن
فعال شدن کلید حداقل فشار آب

چراغ قرمز 0.5 ثانیه روشن 0.5 ثانیه خاموش
چراغ سبز خاموش
وضعیت قفل:موقت
مدل بیتا و پارما

اشکال در پرشر هوا

چراغ قرمز ثابت روشن
چراغ سبز : ثابت روشن
وضعیت قفل: موقت مدل بیتا و پارما

اشکال در ntc مصرفی

کد خطای پکیج بوتان مدل پاویا  Pavia 24 RSi

کد خطاعلت

E01 پکیج بوتان مدل پاویا Pavia

 1. عدم تشکیل شعله ( شیر گاز . جرقه زنی . حسگر )
 2. شعله تشکیل نمی شود که سه دلیل دارد یا شیرگاز مشگل دارد یا جرقه زدن خوب عمل نمی کند یا حسگر شعله ایراد دارد.

E02 پکیج بوتان مدل پاویا Pavia

 1. قطعی ، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی
 2. در مدار قعطی وجود دارد یا کلید حرارتی مبدل عمل کرده است و ایراد دارد.

E03 پکیج بوتان مدل پاویا Pavia

 1. اشکال در پرشر دود ، مجموعه فن ، ترموستات دود
 2. پرشر دود خروجی دچار مشگل شده یا ترموستات دود ایراد پیدا کرده یا کل مجموعه فن درست عمل نمی کند.

E04 پکیج بوتان مدل پاویا Pavia

 1. عدم وجود فشار آب در مدار گرمایش
 2. فشار مدار گرمایش به کتر از ۰٫۵ رسیده است و باید ان را افزایش داد.

E06 پکیج بوتان مدل پاویا Pavia

 1. قطعی NTC آبگرم مصرفی
 2. سنسور تشخیص دمای آب گرم مصرفی دچار مشگل شده است.

E07 پکیج بوتان مدل پاویا Pavia

 1. قطعی NTC گرمایش
 2. سنسور تشخیص دمای گرمایش ایراد پیدا کرده است.

E11 پکیج بوتان مدل پاویا Pavia

 1. حس شدن شعله قبل از ارسال فرمان برد به شیرگاز
 2. شیر گاز ایراد پیدا کرده یا برد مشگل دارد.

دما + چشمک زن

عدم گردش آب در مدار . برای حل این ارور باید مواردی مثل پمپ، برد، تاخیر در عملکرد بردیم را چک کرد.

کد خطای پکیج بوتان مدل کالدا ریلو  Calda Riello

کد خطاعلت

چراغ قرمز ثابت پکیج بوتان مدل ریلو Calda Riello

 •  ایراد در ntc مصرفی : دلیل ( قعطی یا خرابی سنسور گرمایش )
 •  قطع شدن ترموستات دود : دلیل ( داغ شدن بیش از ۷۵ درجه ی کلاهک تعدیل )
 •  عدم تشکیل یا تشخیص شعله : دلیل ( بسته بودن شیر گاز یا خرابی الکترود تشخیص شعله در و یا کثیف بودن آن )
 • اشکال در فشار مدار گرمایشی پکیج  : دلیل ( افت فشار پکیج و نیاز به تنظیم شیر پر کن بخوانید )
 •  خرابی برد پکیج : معمولاً در زمانی که چراغ پکیج قرمز ثابت باشد و فن روشن باشد و رله های روی برد معیوب هستند

چراغ قرمز چشمک زن پکیج بوتان مدل ریلو Calda Riello

عمل کردن ترمستات حد : دلیل ( در هنگام داغ شدن بیش از ۱۰۵ درجه ی مبدل اصلی ) که میتواند به خاطر ایجاد رسوب و یا اشکال در پمپ ویا باز شدن مسیر بای پس باشد

چراغ سبز ثابت پکیج بوتان مدل ریلو Calda Riello

مشعل روشن است و پکیج در حال کار است

چراغ سبز چشمک زن ( نیم ثانیه روشن _ یک ثانیه خاموش ) پکیج بوتان مدل ریلو Calda Riello

این حالت ارور نیست – حالت آماده به کار (عدم تقاضا)

چراغ سبز چشمک زن ( نیم ثانیه روشن _ نیم ثانیه خاموش ) پکیج بوتان مدل ریلو Calda Riello

 • حالت زمستانه
 • حالت انتظار
 • اشکال در پرشر دود و مجموعه ی فن
 • گریپاز بودن پمپ
 • اشکال در کلید حداقل فشار آب ( تا ده دقیقه )
 • قفل کردن ان تی سی ها روی یک مقاومت کاذب
 • اشکال در فشار چگالیده

چراغ زرد ثابت پکیج بوتان مدل ریلو Calda Riello

 • قطع شدن ان تی سی مصرفی
 • چراغ زرد چشمک زن
 • وضعیت حداکثر توان

کد خطای پکیج بوتان مدل نوابنسره butane nuova benessere

کد خطاعلت

E01 پکیج بوتان مدل مدل نوابنسره

گاز قطع می باشد

E02 پکیج بوتان مدل مدل نوابنسره

ترموستات حد عمل کرده است

E03 پکیج بوتان مدل مدل نوابنسره

ترموستات دود عمل کرده است

E04 پکیج بوتان مدل مدل نوابنسره

آب در مدار گرمایش وجود ندارد یا فشار آب مدار گرمایش کم است.

E06 پکیج بوتان مدل مدل نوابنسره

NTC آب گرم مصرفی

E07 پکیج بوتان مدل مدل نوابنسره

NTC آب مدار گرمایشی

کد خطای پکیج بوتان مدل سی وی CV424s

کد خطاعلت

E1 پکیج بوتان مدل سی وی CV424s

نبود شعله ، قطع گاز

E2 پکیج بوتان مدل سی وی CV424s

فعال شدن ترموستات حد

E3 پکیج بوتان مدل سی وی CV424s

عمل نمودن پرشر دود پس از ۲ دقیقه

E4 پکیج بوتان مدل سی وی CV424s

خطای مدولاتور شیرگاز

E5 پکیج بوتان مدل سی وی CV424s

اشکال در NTC مدار گرمایش

E6 پکیج بوتان مدل سی وی CV424s

اشکال در NTC مدار آب گرم مصرفی

E7 پکیج بوتان مدل سی وی CV424s

وصل بودن پرشر دود پیش از روشن شدن فن

E8 پکیج بوتان مدل سی وی CV424s

اشکال در ترموستات اتاقی

E9 پکیج بوتان مدل سی وی CV424s

افزایش دمای آب گرمایش بیش از ۹۵ درجه

E13 پکیج بوتان مدل سی وی CV424s

اشکال نرم افزاری برد

E15 پکیج بوتان مدل سی وی CV424s

اشکال در پرشر دود

E17 پکیج بوتان مدل سی وی CV424s

 

فعال شدن ترموستات دود

E25 پکیج بوتان مدل سی وی CV424s

 

يخ زدن مبدل اصلی

E27 پکیج بوتان مدل سی وی CV424s

 

اشکال در پرشر آب

E29 پکیج بوتان مدل سی وی CV424s

 

اشکال در مدار برق رسانی شیرگاز

E99 پکیج بوتان مدل سی وی CV424s

 

خطاى عدم تشخيص فن دار بودن یا فن دار نبودن دستگاه

کد خطای پکیج بوتان مدل BN324i

کد خطاعلت

A01 پکیج بوتان مدل مدل BN324i

 • قطعی، خرابی یا عمل نکردن کلید حرارتی یا ترموستات دود.
 • عدم تشکیل شعله (شیرگاز، جرقه زن، حسگر) پس از 2یا3 مرتبه جرقه زنی * بعد از 3 ثانیه اتصالی حسگر

قرمز ثابت پکیج بوتان مدل مدل BN324i

قطعی NTC مدار گرمایش آب گرم مصرفی.

قرمز چشمک زن 0.1 ثانیه پکیج بوتان مدل مدل BN324i

قطعی پتانسیومتر (مصرفی بین 50 و گرمایشی 70)

قرمز چشمک زن 1 ثانیه پکیج بوتان مدل مدل BN324i

روشن نشدن مشعل بین2 یا 3 مرتبه جرقه زنی

قرمز چشمک زن 2 ثانیه پکیج بوتان مدل مدل BN324i

اشکال در کلید حداقل فشار آب یا فیوز 2 آمپر

17 دیدگاه

 1. […] کد خطای پکیج بوتان | تمام مدلها […]

 2. porn siteleri دسامبر 29, 2023 در 10:33 ق.ظ - پاسخ

  yandanxvurulmus.SJoMhkBfkibs

 3. nonexclusive دسامبر 29, 2023 در 7:10 ب.ظ - پاسخ

  xyandanxvurulmus.YhWpN9eIy3c3

 4. spaeing دسامبر 29, 2023 در 7:53 ب.ظ - پاسخ

  xbunedirloooo.r0d3JAZMWX1a

 5. calibrator دسامبر 30, 2023 در 7:44 ق.ظ - پاسخ

  calibrator xyandanxvurulmus.c4wqwmx2SeTO

 6. food porn ژانویه 20, 2024 در 7:19 ق.ظ - پاسخ

  porn sex citixx.CwUfLciuN94r

 7. am siteleri ژانویه 20, 2024 در 8:23 ق.ظ - پاسخ

  eski rahatiniz olmayacak wrtgdfgdfgdqq.R0ghEsmpZFVS

 8. porno siteleri فوریه 2, 2024 در 10:31 ق.ظ - پاسخ

  sexx pompadirha.6QZPxhRKLeJO

 9. bahis siteleri sikis فوریه 2, 2024 در 10:47 ق.ظ - پاسخ

  anal siteleri asillartaklitler.zdyWipM8Y8DT

 10. porn sex فوریه 2, 2024 در 3:29 ب.ظ - پاسخ

  viagra hephupx.klzU8elINEnL

 11. porn siteleri فوریه 3, 2024 در 11:02 ق.ظ - پاسخ

  fuck google hepxhupx.NA5FTmSJqYoO

 12. sektor benim zaten amin evladi فوریه 3, 2024 در 11:57 ق.ظ - پاسخ

  bahis siteleri child porn juljulfbi.hVdEF3QySiqv

 13. eskort siteleri فوریه 5, 2024 در 5:59 ق.ظ - پاسخ

  house porn bjluajszz.wLnJeT9Elqjj

 14. craft porn فوریه 21, 2024 در 6:51 ق.ظ - پاسخ

  escort footballxx.2TKZHeZ04yJh

 15. pornhub bahis siteleri فوریه 21, 2024 در 7:15 ق.ظ - پاسخ

  bahis siteleri sikis 250tldenemebonusuxx.IdqLQXnGoJRH

 16. porno فوریه 21, 2024 در 9:23 ق.ظ - پاسخ

  anal sikis siteleri eyeconartxx.N3UhXYyG9CCa

 17. porn siteleri فوریه 22, 2024 در 3:38 ب.ظ - پاسخ

  porno siteleri vvsetohimalxxvc.PabgyJDOuTmW

ارسال دیدگاه

3 :بازدید روزانه338:بازدید کل